مدیریت ساختمان

مشاعات ساختمان و قوانین استفاده از آن را می شناسید؟

قسمت هایی از ساختمان که در سند رسمی ذکر نشده است جزء مشاعات ساختمان می باشد. تمام ساکنین ساختمان می توانند از این مشاعات به طور یکسان استفاده کنند. اگر […]

مشاعات ساختمان و قوانین استفاده از آن را می شناسید؟ بیشتر بخوانید »

سامون در ایرنا

سامون از نگاه ایرنا

سامانه یکپارچه مدیریت ساختمان سامون به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، شرکت دانش بنیان «الکترونیک پویا روژین اکسیر»،  با توجه به مشکلات مدیریتی ساختمان ها یک سامانه جامع و کاربردی برای

سامون از نگاه ایرنا بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا
question