کنترلر مرکزی هوشمند

کنترلر مرکزی هوشمند

کنترلر مرکزی هوشمند از محصولات شرکت دانش بنیان اپرا می باشد. کنترلر مرکزی هوشمند به عنوان بخش مرکزی خانه هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد.