کنترلر مرکزی هوشمند

کنترلر مرکزی هوشمند

کنترلر مرکزی هوشمند از محصولات شرکت دانش بنیان اپرا می باشد. کنترلر مرکزی هوشمند به عنوان بخش مرکزی خانه هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کنترلر مرکزی هوشمند بیشتر بخوانید »