معاونت-علمی

سامون از نگاه خبرگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مدیر ساختمان سامون محصولی برای مدیریت بهینه آپارتمان‌ها به گزارش خبرگزاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، پیرامون تولید محصولات مدیریت ساختمان طراحی شده توسط شرکت های دانش بنیان در این […]

سامون از نگاه خبرگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیشتر بخوانید »