حقوق مدیر ساختمان

آیا به مدیر ساختمان حقوق تعلق می گیرد؟

قانون دستمزد مدیر ساختمان مدیریت ساختمان یکی از وظایف بسیار مهم به منظور رسیدگی و ساماندهی به امور مجتمع ها می باشد. این کار هم  براساس قانون وزارت کار مانند […]

آیا به مدیر ساختمان حقوق تعلق می گیرد؟ بیشتر بخوانید »