کلید تک پل لمسی هوشمند سنسا

کلید هوشمند تک پل شیشه ای

کلیده هوشمند لمسی سنسا علاوه بر قابلیت کنترل به صورت لمسی، قابلیت تنظیم از طریق Wi-Fiو اپلیکیشن خانه هوشمند را نیز دارند.

کلید هوشمند تک پل شیشه ای بیشتر بخوانید »