راهنمای سامون

پنل مدیریت سامون

مهمترین و کاربردی ترین بخش اپلیکیشن سامون برای مدیران ساختمان، پنل مدیریت می باشد. این صفحه شامل موارد زیر می باشد: شماره ساختمان: شماره ساختمان ایجاد شده موجودی صندوق ساختمان: […]

پنل مدیریت سامون بیشتر بخوانید »