سامون اپلیکیشن، سامون دهی ساختمان، قوانین پشت بام، قوانین ساختمان با سامون، مدیریت ساختمان سامون

پشت بام

از قوانین پشت بام ساختمان چه می دانید؟

قوانین نحوه استفاده از پشت بام پشت بام جزئی از مشاعات ساختمان میباشد که در بالاترین سطح یک ساختمان قرار دارد. لذا برای استفاده از پشت بام یک سری قوانین

از قوانین پشت بام ساختمان چه می دانید؟ بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا
question