راهنمای سامون

ویرایش ساختمان

نحوه ویرایش به منظور ویرایش اطلاعات ساختمان ایجاد شده می توان از پنل مدیریت، بخش تنظیمات، گزینه ویرایش ساختمان اقدام نمود.  در این صفحه می توانید اطلاعاتی که به هنگام […]

ویرایش ساختمان بیشتر بخوانید »