راهنمای سامون

وضعیت شارژ

معرفی برای مشاهده وضعیت شارژ سالیانه واحدها می بایست از پنل مدیریت، بخش عملیات ها، گزینه وضعیت شارژ اقدام نمود. در این صفحه وضعیت شارژ هر واحد در طول یکسال […]

وضعیت شارژ بیشتر بخوانید »