راهنمای سامون

ایجاد ساختمان، بلوک و شهرک جدید

ایجاد ساختمان جدید به منظور ایجاد یک ساختمان، بلوک و یا شهرک جدید: بر روی علامت ‘+’ کلیک نمایید. گزینه ایجاد ساختمان جدید را انتخاب نمایید. 3. نام ساختمان خود […]

ایجاد ساختمان، بلوک و شهرک جدید بیشتر بخوانید »