راهنمای سامون

تابلو اعلانات و ثبت اعلان

معرفی مدیر ساختمان با استفاده از این قابلیت امکان اطلاع رسانی و همچنین نظرسنجی بین اهالی ساختمان را دارد. همچنین کلیه اخبار و رویدادهای سامانه مدیریت ساختمان سامون هم از […]

تابلو اعلانات و ثبت اعلان بیشتر بخوانید »