مدیریت خدمات

هدف

فراهم کردن بستری برای دریافت انواع خدمات ساختمان از جمله نظافت، تعمیرات و … برای اعضای ساختمان توسط مجرب ترین تکنسین ها در کوتاه ترین زمان

امکانات

پیمایش به بالا
question