امکانات

town

مدیریت شهرک، بلوک و...

امکان مدیریت به شیوه های مختلف، مجزا، تلفیقی برای ساختمان، بلوک و شهرک

invoice

پرداخت قبض

پرداخت قبوض ساختمان و شخصی، ثبت هزینه قبض پرداختی به صورت همزمان

card

شارژ ساختمان دستی آنلاین

پرداخت شارژ ماهیانه و هر نوع پرداخت به مدیر به صورت دستی و آنلاین، واریز مستقیم به حساب مدیر

question

نظرسنجی و اطلاعیه ها

ثبت اعلان های مختلف و ایجاد نظرسنجی در تابلو اعلانات و شرکت در نظرسنجی و مشاهده نتایج

bar-chart

گزارش ها و بیلان

گزارش واریزها، هزینه ها، شارژ ماهیانه، مالی واحدها، در فرمت های گزارش pdf و excel

income

ثبت هزینه

ثبت در دسته های مخلتف، برای یک یا چند واحد و تقسیم هزینه به اشکال مختلف برای ساکن و مالک

multi-manger

تعریف هیئت مدیره

check-list

ایحاد لیست پرداخت واحدها

multi-payment

پرداخت همزمان شارژ چندماه

پرداخت همزمان شارژ چندماه

wallet

تعریف هزینه خارج از شارژ

sms

ارسال پیامک

mms

تماس صوتی یادآوری پرداخت

bulletin-board

تابلو اعلانات

reminder

یادآوری

manager-access

دسترسی مدیران

online-shopping

درگاه پرداخت آنلاین

درگاه پرداخت اختصاصی مدیر بدون مراجعه به بانک

time

مدیریت شارژ هوشمند

management

تعریف دسترسی اعضا

chat

گفتمان

درگاه پرداخت اختصاصی مدیر بدون مراجعه به بانک

multi-user

امکان تعریف چند کاربر در یک واحد

پیمایش به بالا
question